Gasvolume meting

Afhankelijk van het soort gasmeter, zijn gassen ‘droog of nat’ te meten. De gasmeters meten het volume van het gasverbruik. Er zijn diverse manieren van data- registratie: dit kan door uitlezing van displays en door elektronica in de vorm van pulstellers, waarbij de software voor een eenvoudige verwerking zorgt.

 

Soorten:

  • Trommelgasmeter
  • Balgengasmeter
  • Milligasmeter

 

Uitgangssignalen:

  • USB
  • Analoge aanwijzer
  • Pulsentellers