Wind

Een anemometer meet verschillende parameters voor wind. Over het algemeen zijn dit windsnelheids- en windrichtingssensoren die de snelheid en richting van wind meten.

Windsensoren gebruiken diverse technologieën om de windparameters vast te leggen. Er zijn bijvoorbeeld windsnelheidssensoren met een bekerster (bekeranemometer) of windsensoren die profiteren van thermische effecten (hittedraadanemometer).

Ultrasone anemometers worden ook gebruikt. In tegenstelling tot thermische windmeting of windmeting met cupstar-technologie, wordt de windsnelheid geregistreerd met behulp van ultrasone transit-tijdmeting.

Applicaties/toepassingen wind

  • Landgebruik onder alle klimatologische omstandigheden
  • Windturbines
  • Monitoring van spoorlijnen
  • Weerdiensten en milieuagentschappen
  • Chemische en industriële installaties
  • Energiecentrales, rioolwaterzuiveringsinstallaties en stortplaatsen
  • Kraansystemen
  • Bouwplaats
  • Professionele meteorologische toepassingen