Wind

Een anemometer meet verschillende windparameters. Over het algemeen zijn dit windsnelheidssensoren voor het registreren van de windsnelheid, en windrichtingsensoren die de windrichting meten waaruit de wind komt.

 

Windsensoren gebruiken verschillende technologieën om de verschillende windparameters vast te leggen. Er zijn bijvoorbeeld windsnelheidssensoren met een bekerster (bekeranemometer) of windsensoren die profiteren van thermische effecten (hittedraadanemometer).

 

Ultrasone anemometers worden ook gebruikt. In tegenstelling tot thermische windmeting of windmeting met cupstar-technologie, wordt de windsnelheid geregistreerd met behulp van ultrasone transit-tijdmeting.

Applicaties/toepassingen wind

  • Landgebruik onder alle klimatologische omstandigheden
  • Windturbines
  • Monitoring van spoorlijnen
  • Weerdiensten en milieuagentschappen
  • Chemische en industriële installaties
  • Energiecentrales, rioolwaterzuiveringsinstallaties en stortplaatsen
  • Kraansystemen
  • Bouwplaats
  • Professionele meteorologische toepassingen