Meettechniek: meten is weten

Door de inzet van meettechniek kunt u niet alleen meten of uw processen goed verlopen, maar bijvoorbeeld ook of u die kunt verbeteren. Bakker & Co levert en installeert meetapparatuur voor de industrie en laboratoria, die door en door betrouwbaar is en die zich bewezen heeft onder de meest extreme omstandigheden. Het is de bewaking van ieder productieproces Of het nu gaat om gashoeveelheidmetingen bij pilot-plants flowmetingen, fijnstofmetingen of om hoognauwkeurige drukmetingen: meten is weten en Bakker & Co weet er alles van. Wil je meer weten over meettechniek bij Bakker & Co. Mail dan naar meet@bakker-co.com.

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle deeltjes met een doorsnede van maximaal 10 micrometer. Vaak wordt fijnstof gemeten in PM10 en PM2,5. Onze apparatuur meet deze fijnstof niet in PM, maar als gevaar voor de mond, luchtpijp of longen. De apparatuur meet namelijk het gewicht van de deeltjes. Hierdoor zijn de drie schadelijke varianten makkelijk te meten.

Druk

Druk is de kracht die wordt uitgeoefend per vierkante meter oppervlakte en wordt uitgedrukt in Newton of Pascal. Onze apparatuur meet de druk met een hoge nauwkeurigheid door het gebruik van kristallen.

Gasvolumemeting

Met een gasvolumemeting meet u diverse soorten gas . Afhankelijk van het soort meter, zijn de gassen droog of nat te te meten. Zo’n gasmeter meet het volume van het gasverbruik. Er zijn diverse manieren van dataregistratie: door uitlezing van displays en door elektronica in de vorm van pulstellers, waarbij de software voor een eenvoudige verwerking zorgt.