Meettechniek: meten is weten

Meetapparatuur zorgt voor de bewaking van elk productieproces. Door te meten weet u dat processen goed lopen, maar bijvoorbeeld ook of u uw processen kunt verbeteren. Bakker & Co levert en installeert meetapparatuur voor de industrie en laboratoria, die door en door betrouwbaar is en die zich bewezen heeft onder de meest extreme omstandigheden. Of het nu gaat om gashoeveelheidmetingen bij pilot-plants flowmetingen, fijnstofmetingen of om hoognauwkeurige drukmetingen: meten is weten, Bakker & Co weet er alles van.

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle deeltjes tot maximaal 10 micrometer doorsnede. Vaak wordt fijnstof gemeten in PM10 en PM2,5. Onze apparatuur meet deze fijnstof niet in PM, maar als gevaarlijk voor de mond, luchtpijp of longen. De apparatuur meet namelijk het gewicht van de deeltjes. Hierdoor zijn de drie schadelijke varianten makkelijk te meten.

Soorten:

 • Vaste opstelling
 • Draagbare opstelling
 • Pollenmeting

 

Uitgangssignalen:

 • USB
 • RS232/RS-485
 • 6-cijferig scherm

Druk

Druk is de kracht die wordt uitgeoefend per vierkante meter oppervlakte en wordt uitgedrukt in Newton of Pascal. Onze apparatuur meet de druk met een hoge nauwkeurigheid door het gebruik van kristallen.

 

Soorten:

 • Transducers
 • Transmitters
 • Draagbare en laboratorium standaarden

 

Uitgangssignalen:

 • RS232/RS-485
 • Frequentie
 • Display

Gasvolume meting

Afhankelijk van het soort gasmeter, zijn gassen ‘droog of nat’ te meten. De gasmeters meten het volume van het gasverbruik. Er zijn diverse manieren van data- registratie: dit kan door uitlezing van displays en door elektronica in de vorm van pulstellers, waarbij de software voor een eenvoudige verwerking zorgt.

 

Soorten:

 • Trommelgasmeter
 • Balgengasmeter
 • Milligasmeter

 

Uitgangssignalen:

 • USB
 • Analoge aanwijzer
 • Pulsentellers