Mobiele waterrecycling: de techniek om water op locatie te zuiveren

Bij het industrieel hogedrukreinigen ontstaan natuurlijk afvalwaterstromen. Tijdens de werkzaamheden is het belangrijk om zowel het vervuilde afvalwater als de verzamelde verontreiniging af te voeren. Met mobiele waterrecycling biedt Bakker & Co een oplossing om de afvalstroomverwerking met minimale milieubelasting uit te voeren. Bakker & Co heeft met de Reprotex mobiele waterzuivering een efficiënte oplossing om het water op de werkplek met goed resultaat te zuiveren. Het gezuiverde water kan direct hergebruikt worden door de hogedrukreinigings-unit. Het verzamelde restafval wordt daarna afgevoerd.

Reprotex mobiele waterzuivering

De Reprotex-waterzuivering zuivert het gebruikte water op de werkplek van de hogedrukstraal-werkzaamheden. Het gezuiverde water kan daarna gebruikt worden voor het straalwerk. In sommige gevallen kan het gezuiverde water Ph-neutraal geloosd worden in het riool of het oppervlaktewater.

 

De mobiele waterzuivering wordt gemonteerd in een 20” container. Daardoor is deze makkelijk te transporteren en kan hij geplaatst worden dichtbij de verontreinigde werkplek. De bediening is zeer eenvoudig. Vooraf bepalen we met u, afhankelijk van de verontreiniging, wat het beste en snelste zuiveringsresultaat is.